Tjenester

 

Bilagsbehandling automatiseres selvfølgelig i størst mulig grad og alt håndteres elektronisk. For mange regnskap vil helautomatisk bokføring være mest effektivt. Regnskapssystemet kommuniserer selv med bank og kan sørge for betaling av attesterte fakturaer.

Fakturerer selv i vår superenkle løsning. Vi kan også bistå med fakturering etter mottatt fakturagrunnlag. Dersom det faktureres på annet vis bokfører vi (gjerne via import) og sørger for oppdaterte reskontrolister. Vi anbefaler at det faktureres med KID slik at innbetalinger leses automatisk inn i regnskapssystemet.

Lønnsfunksjonen er både viktig og krevende. Regelverket er omfattende og feiltoleransen lav. Likevel har mange både kostbare og sårbare avlønningsopplegg. Overlat heller lønnsfunksjonen til oss.

Utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer er en naturlig del av regnskapsprosessen. Det samme gjelder innsending av aksjonærregisteroppgaver.

Budsjettering og rapportering tilpasses den enkelte virksomhets behov og ønsker. Vi kan sette opp alt fra de enkleste rapportene til avanserte prosjektrapporter, likviditetsanalyser mv.

Vi ordner gjerne med nystiftinger, omdanninger, kapitalendringer, restrukturering, oppkjøp, fusjoner, fisjoner, generasjonsskifter, skatteplanlegging mv. Vi bidrar også jevnlig i forbindelse med eierskifte i landbruket, utarbeidelse av driftsplaner, skogsameieforvaltning, jordleieavtaler, kvoteleieavtaler, forpaktningsavtaler mfl.


PROGRAMVARE 

 • Duett Økonomisystem
 • Visma Busieness
 • Tripletex
 • Eye-Share elektronisk bilagshåndtering
 • Huldt & Lillevik Lønn
 • Maestro Årsoppgjør
 • PowerOffice
 • Sticos Oppslag 
 • Gyldendal Rettsdata
 • Bisnode
Vi leverer
 • Regnskap
 • Attestering
 • Rådgivning
 • Fakturering
 • Lønn
Viktige frister
Aktuelt fra RRVALDRES